Objem a Sila

V kategórii Objem a Sila sa nachádzajú produkty ako prohormóny a SARMs, ktoré sú dôležité v období budovania objemu, naberania svalstva či zvyšovania sily. Zaznamenaná je aj výrazne kvalitnejšia regenerácia.

Ibutamoren 30ml

Objem a Sila

Extrémna tvorba rastového hormónu!

YK-11 30ml

Objem a Sila

Najsilnejší spomedzi SARMs!

SST:1 KIT

Objem a Sila

Balík extrémneho anabolizmu!

SST-1:GH

Objem a Sila

Extrémna produkcia rastového hormónu!

SST-1: IGF-1

Objem a Sila

Revolúcia v anabolizme!

Metha Quad Extreme

Objem a Sila

Mega rýchly rast svalov!

Abnormal

Objem a Sila

Abnormály rast svalov!

Brutal 4CE

Objem a Sila

Brutálny anabolizmus!

Alpha Max

Objem a Sila

Kvalitná svalová hmota a extrémna sila!

VIKING 3.0

Objem a Sila

Extrémna sila, hustota a tvrdosť svalstva!

Titan 3.0

Objem a Sila

Plné, husté, prekrvené a vyrysované svalstvo

MAXIMUS

Objem a Sila

Mimoriadne kvalitná svalová hmota!

Prohormóny a SARMs sú silné anabolizéry, obsahujúce zlúčeniny, ktoré sú schopné niekoľkonásobne zvýšiť pôvodný účinok vlastných hormónov. V závislosti od konkrétnej látky umožnia, v extrémne krátkom čase, vybudovať veľký objem aj nabrať kvalitné, tvrdé a husté svalstvo. Zaznamenaná je väčšia sila, energia a rýchlejšia regenerácia. Pri mnohých z nich je možný aj značný úbytok tuku.

Po doužívaní väčšiny doplnkov z tejto kategórie je vhodné, kvôli udržaniu svalových prírastkov a úprave prirodzených hodnôt jednotlivých hormónov, zaradiť produkty z kategórie PCT.